बाळाला सुरुवातीला कोणता वरचा आहार दयावा ?

१) सहा महिन्यानंतर आईच्या दुधाबरोबरच बाळाला वरच्या आहाराची गरज पडते. सुरुवातीला भाज्यांचे सूप, वरणाचे पाणी, वरचे दूध, फळांचा रस, शहाळ्याचे

Read more

आहार वयोगटानुसार बाळाचा आहार

– ० ते ६ महिने – फक्त स्तनपानच दयावे. – ६ ते ९ महिने – भाताची पेज, डाळीचे पाणी, मटणाचे

Read more

बाळाचे वजन कमी असल्यास काय काळजी घ्यावी ?

१) त्याला सतत आईच्या जवळ ठेवावे. २) बाळाला नेहमी गुंडाळून ठेवावे. डोक्यावर टोपी घालावी. ३) आईने बाळाला स्तनपान नीट काळजीनं

Read more

ताबडतोब डॉक्टरी सल्ला केव्हा घ्यावा ?

१) जास्त प्रमाणात उलट्या होणं. २) चक्कर येणं ३) फार अशक्तपणा वाटणं. ४) अंगावर पांढरे पाणी किंवा लाल जाणं. ५)

Read more

मळमळण्यावर उपाय

१) जेव्हा स्त्रीला मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा आनंद होतो परंतु ते पहिले दिवस बरेच अवघडही असतात. २) डाळिंबाचा रस किंवा

Read more

गरोदरपणात कंबर व पाय दुखणे

१) बाळाची हाडे आईच्या हाडातील कॅल्शियम पासून बनतात. आईच्या जेवणात कॅल्शियमची कमतरता असल्यास गरोदरपणामुळे आईची हाडे ठिसूळ होतात. यामुळे आईची

Read more

गरोदरपणात आहार

१) जन्माला येणारे मूल आधी आईच्या पोटात वाढत असते. मूल पुढच्या आयुष्यामध्ये निरोगी, सक्षम, कार्यक्षम रहावे यासाठी त्याच्या आईला गरोदर

Read more

अँडमिट कधी व्हावे

१) सामान्यपणे याला ‘कळा चालू झाल्यावर अॅडमिट व्हावे’ असं उत्तर आहे. पण इतरही काही लक्षणं दिसली, तर अॅडमिट होणं आवश्यक

Read more

गर्भारपणाचे शेवटचे तीन महिने

१) गर्भारपणाचे शेवटचे काही आठवडे बहुतेक गरोदर स्त्रियांना अवघडलेपणामुळे खूपच जड जातात. निरनिराळे त्रास पुन्हा सुरू व्हायला लागतात. २) पाठ

Read more

गरोदरपणातील कामे व विश्रांती

१) गरोदरपणात स्वयंपाक करणे, झाडलोट करणे, भांडी करणे अशी सहज करता येण्याजोगी कामे करावीत. २) गरोदरपणात जड उचलणे, जड ढकलणे,

Read more