कापणे | Finger cut treatment in Marathi

– कापलेल्या भागाला साबण लावुन ते कोमट पाण्याने धुवून घ्यावी.

– रक्त थांबेपर्यंत जखम दाबून धरावी.

– त्यानंतर त्यावर मलम लावून पट्टी बांधावी.

– जर जखम खोल असेल तर त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घेणे.

Leave a Comment