बॅक हाई पुल्ल | Back high pull

कृती :

• प्रथम सरळ उभे राहून दोन्ही हातानी रॉड पकडा.

• नंतर रॉड पकडून आपले शरीर वर खेचावे .

• आणि मग हळू हळू खाली यावे .

Leave a Comment