क्लाफ रेज बैंड | Calf Raise Band

कृती :

• एका लाकडाच्या बॉक्स वर आपल्या पायाची पुढील टाच ठेवावी.

• उजव्या पायाच्या पुढील टाचेने ट्यूबिंग ठेवून टाच वर खाली करावी.

• नंतर डाव्या पायाने ट्यूबिंग वर खाली करावी.

Leave a Comment