फ्रंट रेज एंड पुलोवर डम्बेल | Front Raise And Pullover Dumbbell

कृती :

• दोन्ही हातात समान वजनाचे डंबल घ्यावे .

• दोन्ही हात खांद्याजवळ समांतर ठेवून हात वर करावे व पुन्हा हात खांद्याजवळ आणावे.

• हा खांद्यासाठी उत्तम व्यायाम आहे.

• कमीत कमी १५ वेळा डंबल वर खाली करावे ,किमान 3 वेळा हा व्यायाम करा.

Leave a Comment