कनीलिंग ट्राइसेप्स एक्सटेंशन | Kneeling Triceps Extension

कृती :

• टेबल वर दोन्ही हात ठेवून गुडघ्या च्या सहारे खाली बसून मशीन ला मानेच्या पाठी पुढे करा .

• वरील दिलेल्या चित्रानुसार हा व्यायाम करावा .

• किमान 3 वेळा हा व्यायाम करा.

Leave a Comment