लेग एक्सटेंशन बेंड | Leg extension bend

कृती :

• प्रथम आपला एक पाय हवेत उचलावा.

• आणि खाली आणताना आपला पाय थोडा वाकवून आपला पाय ट्यूबिंग च्या 90 डिग्री कोणामध्ये घ्यवा .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *