सीटेड साइड लेटरल रेज | Seated Dumbbell Side Press

कृती :

• एका स्टूल किंवा टेबल वर बसा आणि दोन्ही हातात डंबल पकडा .

• दोन्ही हात बाजूला उचलून परत खाली आणा.

• हा खांद्यासाठी उत्तम व्यायाम आहे.

• लक्षात ठेवा संपूर्ण शरीर वर हलवू नये फक्त हात हलवावे.

• किमान 3 वेळा हा व्यायाम करा.

Leave a Comment