शिल्ड लेग बँड | Shield Leg Band

कृती :

• प्रथम डाव्या पायाखाली ट्यूबिंग ठेवावी .

• नंतर डावा पाय पुढे नेवून गुढघ्यातून वाकवावा.

• मग उजवा पायात ट्यूबिंग ठेवून वरील क्रिया करावी.

Leave a Comment