ट्राइसेप्स एक्सटेंशन | Triceps extension

कृती :

• टेबल वर झोपून रॉड ला हाताने पकडून रॉड पाठीमागून पुडे आणावा.

• वरील दिलेल्या चित्रानुसार हा व्यायाम करावा .

• किमान 25 वेळा मागे आणि पुढे आणा आणि 3 वेळा हा व्यायाम करा .

Leave a Comment