मुरुमांसाठी पुढील काळजी घ्यावी

1) सकाळी चेहरा स्वच्छ धुऊन पातळ क्लेंझर लावावे . नंतर परत नळाच्या पाण्याने धुऊन मऊ रुमालाने टिपावे . कापूस Astringent मध्ये भिजवून चेहऱ्याला लावावे. तेलकटपणा कमी होऊन त्वचा मुलायम होईल . मुरुमावर औषधी क्रीम लावावे . लवंग व मिरी तेलाचे थेंब असलेले कॅलमाईन मुरुमावर लावावे .

2) दुपारी परत चेहरा सध्या पाण्याने धुऊन Astringent लावून मग क्रीम लावावे .

3) रात्री सकाळी केल्याप्रमाणे चेहरा स्वच्छ धुऊन क्लेंझर , Astringent लावावे . मग क्लीअरसिलसारखे औषध लावावे . मॉइश्चरायझरही लावता येईल . मुरुमे असल्यास ती कमी करण्यासाठी पुढील कृती करावी .

1. मुरुमांना खूप हाताळू नये .

2. ऑईल बेस क्रीम लावू नये .

3. खूप तळण वगैरे तळू नये , कारण उडणारे तेल व धूर त्वचेसाठी योग्य नाही.

4. ताणरहित आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करावा .

Leave a Comment