स्तनांचा ढिल्लेपणा

1) कमळाच्या दांडीचा गर बारीक वाटून ,गळून दुध किंवा दह्या बरोबर सेवन केल्याने स्तनामध्ये दुध चांगले उतरते.

2) म्हशीच्या दुधाचे लोणी , कुत, खिरेती वाटून स्तनावर लेप लावल्याने स्तन कडक आणि पुष्ठ राहतात.

Leave a Comment