पिसाळलेला कुत्रा चावल्यावर उपाय

बिजौरा लिंबाची मुळे दगडावर पाण्याबरोबर उगाळून चमचाभर लेप तयार करावा. हा लेप दररोज सकाळी एक वेळा कुत्रा चालवलेल्या व्यक्तीस 31 दिवस पाजल्याने कुत्र्याचे विष लघवी बरोबर निघून जातो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *