साप चावल्यावर उपाय

पिंपळाचे ताजे देठ कानात लावून मजबुती ने धरून ठेवल्यास सापाचे विष उतरते. या वेळी साप चावलेल्या व्यक्तीस फार त्रास होतो म्हणून त्याचे डोके 2-3 माणसांनी पक्के धरून ठेवायला हवे.

Leave a Comment