पोटदुखी | Baby’s Abdominal Pain – Home Remedies In Marathi

1) मुलाला/मुलीला वर धरावे किंवा त्याला/तिला पाठीवर झोपवून पाय पोटापाशी दुमडुन हळूच पोटावर दबावे. 2) बेंबीच्या भोवती हिंगाचा पातळसा थर

Read more