फुटलेले ओठ

ईजीवनसत्त्व आणि बीवॅक्स युक्त लिप बामनं ओठांवर सतत मसाज करत रहा. यामुळे ओठ कोरडे पडणार नाहीत. ओठांचा ओलावा दिवसभर टिकून

Read more