बाळ जन्माला आल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी पाहतात ?

marathi-tips-for-baby-care-after-birth

१) बाळ जन्मल्या बरोबर बाळाचे लिंग व्यवस्थीत आहे की नाही ते पाहणे गरजेचे आहे. २) बाळाच्या शरीरात कुठे व्यंग असल्यास …

Read more