मटकी | Matki Sprout Benefits In Marathi

– मटकी मुगापेक्षा वातुळ व रूक्ष असते. – मटकी पित्त, कफ, ताप, रक्तपित्त, दाह, उन्माद या रोगामध्ये हितकर असते. –

Read more