मधुमालती | Madhumalti (Honeysuckle) Benefits In Marathi

1) मधुमालतीच्या मुळांमध्ये हिप्टॅजिन हे ग्लुकोसाईड असते. 2) मधुमालतीची पानं आणि साल कडू आहे. पण त्यांचा उपयोग डांस, किडे मारण्यासाठी

Read more