लेग एक्सटेंशन बेंड | Leg extension bend

कृती : • प्रथम आपला एक पाय हवेत उचलावा. • आणि खाली आणताना आपला पाय थोडा वाकवून आपला पाय ट्यूबिंग च्या 90 डिग्री कोणामध्ये घ्यवा .

Read more