बाळाला एक वर्षाच्या आत कोणकोणत्या रोग प्रतिबंधक लसी देतात?

Vaccines for baby in marathi

१) बाळ जन्माला आल्यानंतर वेळेवर लसीकरण केले पाहिजे. म्हणजे अनेक आजारांपासून त्याचे संरक्षण होऊ शकते. २) एक वर्षाच्या आत क्षयरोग …

Read more

बालसंगोपन

Baby Care Tips In Marathi

१) बाळ जन्माला आल्यानंतर प्रथम काय करतात ? २)बाळाचा जन्म झाल्यावर प्रथम त्याची नाळ कापतात. नाळ कापताना खूप काळजी घेणे …

Read more