नाकातून रक्त येणे

1) दोन्ही नाकपुड्या, नाकाच्या हाडाचे दोन्ही बाजुनी दाब देत अंगठा आणि र्तजनीने दाबून धराव्यात. 2) मुल अशावेळी सरळ बसवावे. पण

Read more