पुश अप | Push Ups

How To do Push Ups In Marathi

कृती : पुश-अप व्यायाम करण्याचे अनेक फायदे आहेत. पुश अप मारल्याने हात, खांदे व कमरेचा ही व्यायाम होतो,आणि हा व्यायाम …

Read more