डोळ्यांच्या विकारावरील प्रभावी उपचार : नेत्र-तर्पण

१. पंचकर्म म्हणजे आयुर्वेदातील अर्धी चिकित्सा. पंचकर्मातील वेगवेगळे उपक्रम आहेत. उदा. डोळे, कान, केस इत्यादी. २. नेत्रांसाठी उपयुक्त अशा आयुर्वेदिक औषधीद्वारे नेत्राला तृप्त करणे म्हणजे नेत्र-तर्पण. ३. तर्पणासाठी प्रामुख्याने स्नेहाचा उपयोग करतात. विधी – यात सर्वप्रथम नेत्रांना स्वच्छ करतात. नंतर उडदाच्या पिठाने नेत्रांच्या अवतीभोवती पाळी बांधतात. त्यात तुपात सिद्ध केलेले औषध डोळा पूर्ण डुंबेपर्यंत सोडतात. … Read more

Read more