भाजणे | First Aid For Burn In Marathi

आगीच्या संपर्काने तसेच काही संहत रसायनांमुळे कातडी जळते आणि भाजते. भाजण्यामुळे कातडी खराब होते, हात पाय वेडे वाकडे होतात व

Read more