ताप | First Aid Treatment For Fever In Marathi

ताप बहुधा जंतुदोषामुळे येतो. जंतुमुळे तयार होणाऱ्या काही रासायनिक पदार्थांची मेंदुतील तापमान नियंत्रण केंद्रावर क्रिया होऊन ताप येतो. ताप खूप

Read more