फिट/आकडी

एखाद्या व्यक्तीला फीट/आकडी आली असता इतरांनी काय करावे…- 1) गडबडून जाण्यापेक्षा धीराने घ्या 2) पेशंटच्या मानेखाली उशी किंवा हात ठेवा

Read more