बाळ जन्माला आल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी पाहतात ?

१) बाळ जन्मल्या बरोबर बाळाचे लिंग व्यवस्थीत आहे की नाही ते पाहणे गरजेचे आहे. २) बाळाच्या शरीरात कुठे व्यंग असल्यास

Read more

बालसंगोपन

१) बाळ जन्माला आल्यानंतर प्रथम काय करतात ? २)बाळाचा जन्म झाल्यावर प्रथम त्याची नाळ कापतात. नाळ कापताना खूप काळजी घेणे

Read more

बाळंतपणानंतर घ्यायची काळजी

१) बाळाच्या जन्मानंतर लगेच मुलाचे लिंग समजावून घ्यायचा प्रयत्न करू नये. ही काळजी विशेषतः पूर्वीच्या २/३ मुली असणाऱ्यांनी घ्यायची आहे.

Read more

बाळाच्या वाढीचे टप्पे व आहार

१) महिना-बाळाची वाढ २) पहिला महिना- मान सावरणे, आईला ओळखणे, वजनात १/२ ते १ किलो वाढ ३) दुसरा महिना- बाळाची

Read more

बाळाला वरचे दूध पाजताना काय काळजी घ्यावी ?

१) बाळाला वरचे दूध वाटी-चमच्याने पाजावे. दुधाच्या बाटलीने पाजू नये. गायीचे दूध सुरु करताना पहिल्या महिन्यातच दोन भाग दूध, एक

Read more

बाळाला फळांचा रस दयावा का ?

१) संत्री, मोसंबीचा रस मुलं आवडीने पितात. ही फळे सर्वांनाच परवडणारी नसतात. जोपर्यंत बाळ आईचं दूध पीत असते तोपर्यंत त्याला

Read more

बाळाला सुरुवातीला कोणता वरचा आहार दयावा ?

१) सहा महिन्यानंतर आईच्या दुधाबरोबरच बाळाला वरच्या आहाराची गरज पडते. सुरुवातीला भाज्यांचे सूप, वरणाचे पाणी, वरचे दूध, फळांचा रस, शहाळ्याचे

Read more

आहार वयोगटानुसार बाळाचा आहार

– ० ते ६ महिने – फक्त स्तनपानच दयावे. – ६ ते ९ महिने – भाताची पेज, डाळीचे पाणी, मटणाचे

Read more

बाळाचे वजन कमी असल्यास काय काळजी घ्यावी ?

१) त्याला सतत आईच्या जवळ ठेवावे. २) बाळाला नेहमी गुंडाळून ठेवावे. डोक्यावर टोपी घालावी. ३) आईने बाळाला स्तनपान नीट काळजीनं

Read more

ताबडतोब डॉक्टरी सल्ला केव्हा घ्यावा ?

१) जास्त प्रमाणात उलट्या होणं. २) चक्कर येणं ३) फार अशक्तपणा वाटणं. ४) अंगावर पांढरे पाणी किंवा लाल जाणं. ५)

Read more