दमा | Home Remedies For Asthma In Marathi

1) १/४ कप कांद्याचा रस, १ मोठा चमचा (टेबलस्पून) मध आणि १/८ काळी मिरी यांचे मिश्रण द्यावे. 2) आले आणि

Read more