कफ/खोकला | Cough – Home Remedies In Marathi

1) मध आणि मोसंब्याचा रस समप्रमाणात मिसळावा. 2) एक चहाचा चमचा मधात थोडी ब्रॅन्डी मिसळावी. 3) एक चहाचा चमचा मधात

Read more