उचकी वर उपाय

1) मुलाला खडीसाखर चोखायला द्यावी. 2) चमच्याच्या किंवा तत्सम गोष्टींचा वापर करुन पडजिभेला थोडासा दाब द्यावा. अगदी सावकाशपणे, घोट घोट

Read more