तोंड येणे | Mouth Ulcer- Home remedies In Marathi

1) पेपर मिंट चे तेल (पुदिना तेल) त्या जागी लावावे. त्यामधे थोडी बधिरता देण्याची क्षमता असते. 2) थोडेसे खोबरेल तेल

Read more