मुंग्या किंवा डास चावल्यास

1) साबणाच्या पाण्याने तो भाग स्वच्छ धुवावा. 2) खाण्याचा सोडा आणि पाण्याचा लेप करुन त्या ठिकाणी लावावा. 3) पांढरे व्हिनिगर लावल्याने अनेकदा उपयोग होतो. 4) सुखद वाटण्यासाठी कॅलेमाइन लोशन लावावे. 5) घरात झोपण्यापूर्वी एक तास कडुनिंबाच्या पानांचा धूर केल्यास डास घराबाहेर जातात.

Read more