मुंग्या किंवा डास चावल्यास

1) साबणाच्या पाण्याने तो भाग स्वच्छ धुवावा. 2) खाण्याचा सोडा आणि पाण्याचा लेप करुन त्या ठिकाणी लावावा. 3) पांढरे व्हिनिगर

Read more