मधमाशी किंवा इतर कीटक चावल्यास

1) चावा घेतलेल्या भागावर थंड पाणी ओतावे त्यामुळे विष पसरण्याची क्रिया मंदावते आणि वेदना कमी होतात. 2) पर्यायी म्हणजे त्या

Read more