घोरण्यावर उपाय | Home Remedies To Stop Snoring

1)घोरण्याच्या समस्येने पीडित लोकांनी जिभेच्या पुढच्या टोकाला टाळूच्या दिशेनं दाबावं त्यानंतर जिभेला पुन्हा खेचून घ्यावं. आता जिभेच्या पुढच्या भागास दातांना

Read more