माका | Maca (Bhrungaraj) Benfits In Marathi

1) माक्याला भृंगराज, केशंगना, भांगरा कडिंगर, मरकरा भांगरो, पितृप्रिय अशी भारतीय भाषेत नावे आहेत तर लॅटीनमध्ये त्याला “एक्लिप्टा इरेक्टा’ म्हणतात.

Read more