घरच्या घरी Manicure व Padicure करण्यासाठी

1) घरच्या घरी Manicure व Pedicure करण्यासाठी एका टबमध्ये किंवा बादलीत कोमट पाणी घ्यावे . त्यात सौम्य शाम्पू एक चमचाभर

Read more