नववधूची इमरजन्सी किट

1 क्लींजिंग, टोनिंग रूटीन नंतर स्कीन टोनच्या अनुसार आपल्या इंडेक्स फिंगरमध्ये थोडेसे फाउंडेशन घ्या. 2. कपाळ, नाक, गाल आणि हनुवटीवर

Read more