मुरुमांसाठी पुढील काळजी घ्यावी

1) सकाळी चेहरा स्वच्छ धुऊन पातळ क्लेंझर लावावे . नंतर परत नळाच्या पाण्याने धुऊन मऊ रुमालाने टिपावे . कापूस Astringent

Read more