रक्तस्राव

1) २० ग्राम धने , २०० ग्राम पाण्यात टाकून पियावे. त्यामुळे मासिक धर्मात अधिक रक्त येणे बंद होते. 2) डाळिम्बाचि

Read more