स्तनांचा ढिल्लेपणा

1) कमळाच्या दांडीचा गर बारीक वाटून ,गळून दुध किंवा दह्या बरोबर सेवन केल्याने स्तनामध्ये दुध चांगले उतरते. 2) म्हशीच्या दुधाचे

Read more