ब्रश करताना चुका टाळा

१. दिवसांतून किमान दोनदा दात घासण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र चुकीच्या पद्धतीने दात घासल्याने दातदुखी किंवा डेंन्टल कॅव्हिटी होण्याची शक्यता अधिक असते. २. हिरड्यांच्या सरळरेषेत दात घासल्यामुळे, हिरड्या खराब होऊ शकतात. त्यामुळे दात घासताना किमान 45 डिग्री अंशात ब्रश धरल्याने ते अधिक चांगल्याप्रकारे स्वच्छ होतात. ३. फारच कमी वेळ दात घासल्याने ते नीटपणे स्वच्छ होणार … Read more

Read more