महिलांना कानाचे सौदर्य खुलविण्यासाठी अलंकार

types of traditional earring

१. कर्णफूल : कानामध्ये खाली पाळीच्या भोकात अडकवण्याचा हा रत्न व मोतीजडित असा फुलाच्या (कमळाच्या) रूपाकाराचा कुडी या अलंकाराचाच एक …

Read more