उडीद | Urad Dal Benefits In Marathi

– उडीद पौष्टिक व शीतल आहेत.

– उडीद पक्षघातामध्ये, लकव्यात हितकारक असतात.

– उडीद आध्यमानकर्ता, पोट फुगण्यास कारणीभूत होणारे व दीर्घपाकी आहे.

– उडीद पचल्यानंतर मधुर रस निर्माण करणारे कडधान्य आहे.

– उडदाची डाळ पचनसुलभ होण्यासाठी त्यात लसणाचा व हिंगाचा वापर केला पाहिजे.

– उडीद वातकारक नाही; परंतु जड असल्याने पचण्यास कठीण आहे. अग्निमांदय असणाऱ्यांनी उडीद खाऊ नयेत.

– उडदाच्या सेवनाने पोट फुगते व ते दीर्घपाकी असते.

– आले, मिरे व हिंग घातल्याने उडीद पचनसुलभ बनतात.

– उडीद जड, मधुर, स्निग्ध, तृप्तिदायक, बलदायक, वीर्यवर्धक, पौष्टिक व रूची उत्पन्न करणारे असतात.

– वायुनाशक व मळ सैल करून पुढे ढकलणारे असतात. तसेच उडीद मलमू़त्र अलग करणारे, अंगावरचे दूध वाढवण्यास मदतरूप होणारे व मेद निर्माण करणारे असतात.

– उडदाच्या डाळीच्या पापडाने तोंडाला चव येते. हे पापड अग्निप्रदीपक, रूक्ष व काहीसे जड असतात.

Leave a Comment