व्यसनाधीनतेच्या पायऱ्या | Steps Of addiction in Marathi

व्यसन मुक्ती

वैद्यकीय दृष्टिकोनातून व्यसनाधीनतेच्या चार पाय-या आहेत. 1. तोंडओळख अथवा सुरुवात 2. सहज सेवनाची पायरी 3. सतत सेवनाची पायरी 4. व्यसनपतित …

Read more

अफू

Remedies for Drug addiction In Marathi

1. लहान मुलांना जास्त रडू नये म्हणून, अफू देऊन शांत केले जाते. मुलांना असे झोपवून काही आईबाप कामावर निघून जातात. …

Read more

व्यसन मुक्ती

addiction-liberation-in-marathi

1. व्यसनमुक्ती हे त्या व्यक्तीसाठी, कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी मोठेच आव्हान असते आणि चिकाटीने प्रयत्न केला तरच यात यश येऊ शकते. …

Read more

सूर्यनमस्कार

benefits of surya namaskar in marathi

(1) सुरवातीला सावधान मुद्रेत सरळ उभे राहावे. त्यानंतर दोन्ही हात खांद्याच्या समांतर रेषेत ठेवून डोक्याच्या दिशेने सरळ करावे. दोन्ही हाताचे …

Read more

प्राणायामचे प्रकार- 6) प्लाविनी

Plavini Pranayana In Marathi

प्राणायामचे प्रकार- 6) प्लाविनी – 1) प्लाविनी हा शब्द संस्कृतमधील ‘फ्लु’ (पोहणे) म्हणजेच पोहायला लावणारी. हा प्राणायाम करणाऱ्यास पाण्यावर पोहण्याची …

Read more