व्यसनाधीनतेच्या पायऱ्या

वैद्यकीय दृष्टिकोनातून व्यसनाधीनतेच्या चार पाय-या आहेत. 1. तोंडओळख अथवा सुरुवात 2. सहज सेवनाची पायरी 3. सतत सेवनाची पायरी 4. व्यसनपतित

Read more

दारू

दारूचे शारीरिक परिणाम 1. – अल्प प्रमाणात घेतल्यास मद्यार्क हे भूक वाढवणारे, उब आणणारे, छाती साफ करणारे, रक्तवाहिन्या सैलावणारे रसायन

Read more

तंबाखू

तंबाखू चे शारीरिक दुष्परिणाम 1. निकोटीन हे तंबाखूतले रसायन अत्यंत विषारी आहे. ते लाळेतून, श्वासातून रक्तात मिसळते. त्याचा परिणाम हृदय,

Read more

व्यसन मुक्ती

1. व्यसनमुक्ती हे त्या व्यक्तीसाठी, कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी मोठेच आव्हान असते आणि चिकाटीने प्रयत्न केला तरच यात यश येऊ शकते.

Read more

सूर्यनमस्कार

(1) सुरवातीला सावधान मुद्रेत सरळ उभे राहावे. त्यानंतर दोन्ही हात खांद्याच्या समांतर रेषेत ठेवून डोक्याच्या दिशेने सरळ करावे. दोन्ही हाताचे

Read more

प्राणायाम करताना घ्यायची काळजी

1) प्रथम हे प्राणायाम ज्ञानी गुरूच्या मार्गदर्शनाखालीच करावा. 2) प्रथम श्वास कसा घ्यावा व कसा सोडावा याचा अभ्यास करावा. 3)

Read more

प्राणायामचे प्रकार- 6) प्लाविनी

प्राणायामचे प्रकार- 6) प्लाविनी – 1) प्लाविनी हा शब्द संस्कृतमधील ‘फ्लु’ (पोहणे) म्हणजेच पोहायला लावणारी. हा प्राणायाम करणाऱ्यास पाण्यावर पोहण्याची

Read more

प्राणायामचे प्रकार- 5) भ्रामरी

1) ‘भ्रामरी’ हा शब्द ‘भ्रमर’ या शब्दावरून आला आहे. हा प्राणायाम ‘ॐकार’ने केला जातो. हा आवाज भुंग्याच्या आवाजासारखा असल्याने या

Read more

प्राणायामचे प्रकार- 4) भस्त्रिका

1) या प्राणायामात लोहाराच्या भात्याप्रमाणे जोरात हवा आत घेतली जाते व बाहेर फेकली जाते म्हणून या प्राणायामास ‘भस्त्रिका’ असं म्हणतात.

Read more