कानाचा आजार : सेरूमेन

१. सेरूमेन हा कानातील मेणासारखा मळ असून सेरूमिनस आणि फिलोसेबॅसिसय ग्रंथीच्या स्त्रावामुळे, तसेच अस्तरधातुंच्या पेशी, धूळ आणि इतर कचरा यामुळे

Read more

श्रवणयंत्रे | Hearing Aid Details In Marathi

१. कानाला ऐकू येण्याची क्षमता कमी झाली असेल तर श्रवणयंत्राचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र अंतर्कर्णाचा शंख खराब झाला असेल किंवा

Read more

कर्णबधिरता ( समज-गैरसमज ) | Hearing Loss In Marathi

१. जर कमी वयात एखाद्याला बहिरेपणा आला तर ज्याप्रकारचे संभाषण त्याने आत्मसात केलेले असते ते सर्व तो विसरतो म्हणून अशा

Read more

कानात बाहेरील कोणतीही वस्तू गेल्यास

१. कानात किडा जाणे : – कधीकधी झोपेत किंवा इतर वेळी कानात किडा जाण्याची शक्यता असते. आतल्या मळामुळे, अरुंद जागेमुळे

Read more

कान दुखण्याचे लक्षणे | Symptoms Of Ears Pain In Marathi

१. कमी ऐकू येणे, कान ठणकणे आदी दुखण्यांकडे आपण दुर्लक्ष करतो. मात्र, कानातून पाणी, रक्त किंवा रक्तमिश्रीत पू येणे याकडे

Read more

कानाचे आरोग्य

डोळ्याप्रमाणे कान हा देखील आपल्या शरीराचा नाजूक अवयव असून डोळ्या इतकाच कान हा ही महत्त्वाचा अवयव आहे. लहान मुलांच्या कानाची

Read more

महिलांना कानाचे सौदर्य खुलविण्यासाठी अलंकार

१. कर्णफूल : कानामध्ये खाली पाळीच्या भोकात अडकवण्याचा हा रत्न व मोतीजडित असा फुलाच्या (कमळाच्या) रूपाकाराचा कुडी या अलंकाराचाच एक

Read more