व्यसनाधीनतेच्या पायऱ्या | Steps Of addiction in Marathi

व्यसन मुक्ती

वैद्यकीय दृष्टिकोनातून व्यसनाधीनतेच्या चार पाय-या आहेत. 1. तोंडओळख अथवा सुरुवात 2. सहज सेवनाची पायरी 3. सतत सेवनाची पायरी 4. व्यसनपतित …

Read more

अफू

Remedies for Drug addiction In Marathi

1. लहान मुलांना जास्त रडू नये म्हणून, अफू देऊन शांत केले जाते. मुलांना असे झोपवून काही आईबाप कामावर निघून जातात. …

Read more

व्यसन मुक्ती

addiction-liberation-in-marathi

1. व्यसनमुक्ती हे त्या व्यक्तीसाठी, कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी मोठेच आव्हान असते आणि चिकाटीने प्रयत्न केला तरच यात यश येऊ शकते. …

Read more