पाण्यात बुडणे | Drowning treatment first aid in Marathi

Drowning treatment in marathi

पाण्यात बुडल्यावर प्रथम नाकातोंडात पाणी जाऊन फुप्फुसे व जठर यात पाणी शिरते. श्वासनलिकेत पाणी शिरल्यानंतर फुप्फुसांचे श्वसनाचे काम बंद पडते. …

Read more