पाण्यात बुडणे | Drowning treatment first aid in Marathi

पाण्यात बुडल्यावर प्रथम नाकातोंडात पाणी जाऊन फुप्फुसे व जठर यात पाणी शिरते. श्वासनलिकेत पाणी शिरल्यानंतर फुप्फुसांचे श्वसनाचे काम बंद पडते.

Read more

चक्कर येणे | Dizziness Treatment in Marathi

गुदमरत असलेली व्यक्ती खोकत असेल तर त्याला खोकू दयावे. कारण त्यामुळे घशात अडकलेली वस्तु बाहेर फेकली जाऊ शकते. जर खोकून

Read more