नाकाचे रोग

Nose Disease in marathi

१. घ्राणेंद्रियें जें नाक त्यायोगें बर्‍या व वाईट गंधांचें ज्ञान मेंदूस होतें; परंतु त्यास त्याच्या नाना ठिकाणीं नाना प्रकारचे रोग …

Read more

आपले नाकातले केस कसे ट्रिम कराल

How to trim your nose hair in marathi

१. नाकातले केसांची वाढ जेव्हा हाताबाहेर जाते तेव्हा ते विचित्र दिसतात. शिवाय स्त्रियांना कोणाच्याही नाकपुड्यांमध्ये भरपूर केस बघितले तर त्यांना …

Read more

नाकाची काळजी

care of nose in marathi

१. आजकाल हवेतील प्रदूषणामुळे नाकांच्या विकारांमध्ये खूपच वाढ झालेली दिसून येते. नाकावाटे आपण श्वसन करतो आणि त्यातूनच आपल्या शरीराचे कार्य …

Read more

महिलांना नाकाचे सौदर्य खुलविण्यासाठी अलंकार

jewellery for beautiful nose in marathi

१. आपल्या धर्मामध्ये कान टोचणे (कर्णवेध) हा एक संस्कार सांगितला आहे. त्यामुळे कान या अवयवाला विविध ठिकाणी भोके पाडून त्यामध्ये …

Read more