ज्येष्टमध | Jeshthamadh (Mulethi) Benefits In Marathi

Jeshthamadh (Mulethi) Benefits In Marathi

1) स्वरभंगावर यष्टिमधुचूर्ण तूपसाखरेबरोबर द्यावे. 2) उलटीमध्ये पित्त पडत असल्यास जेष्टमध व रक्तचंदन ही दुधात उगाळून द्यावीत. 3) लघवीला त्रास …

Read more